Hur det funkar

I EWQ Online-Fönstret kan du i realtid följa vilka servicediskar som används samt kösituationen och kötiden för varje tjänstegrupp.

 

Kundrapporterna granskar man genom att i webbläsaren koppla upp sig till Master-enheten, ange användarnamn och lösenord samt typ, tidsintervall och andra uppgifter för den önskade rapporten. Master-enheten producerar även rapporten antingen i html- eller csv-format

 

– Väntetider per tjänstegrupp under olika tider
– Betjänade kunder per betjäningsdisk under olika tider
– Nyckeltal per servicepunkt
– Antalet kunder under olika tider
– Kunder som har lämnat kön